top of page

בשנת 1977 ייסדה נצחונה גלעד את חברת סרטי נחשון במטרה להביא לארץ קולנוע אחר, איכותי ואמנותי, מכל העולם. הסרטים המיוחדים שאותם הציגה סרטי נחשון לקהל הישראלי נבחרו בשיתוף עם בעלה, אפרים גלעד ז"ל, איש תעשיית הקולנוע רב הזכויות.


קולנוע ישראלי איכותי בשילוב סרטים מאירופה, מהמזרח הרחוק ומדרום אמריקה. סרטי נחשון היתה הראשונה להפיץ בארץ קולנוע צפון אפריקאי וקולנוע טורקי איכותי. בחושיה המחודדים הבינה נצחונה שהקהל הישראלי צמא לחוויות קולנועיות אחרות, וכך זכו להצלחה גדולה סדרות טלוויזיה מן העולם כשהוקרנו ברצף על מסכי הקולנוע בארץ שנים רבות בטרם נהיה הבינג׳ כה פופולרי והפך נחלת הכלל.

frame3.png
frame3.png
frame3.png
frame3.png

סרטי נחשון עומדת מאחורי רבות מההצלחות הקולנועיות בישראל בארבעת העשורים האחרונים. סרטים כמו ״בלוז לחופש הגדול״ ״מאחורי הסורגים״ "לשבור את הגלים", "קסם הנעורים", "מה שעובד", "מחוברים לחיים", "שלגי הקילימנג׳רו", "מחר הכל מתחיל", "להתראות שם למעלה", "זרים מושלמים", "האופה מברלין" ועוד רבים וטובים.

סרטי נחשון היא חברה משפחתית גם כיום, ונצחונה וילדיה לצידה מתחייבים להמשיך להביא לקהל הישראלי סרטים העומדים בקריטריונים עליהם הקפידה נצחונה מראשית הדרך. סרטים המספרים סיפור אנושי מעניין ובעל אמירה, המתאפיין בעשייה קולנועית מיוחדת ואיכותית ואשר להם היבט חינוכי, תרבותי, חברתי או היסטורי הרלוונטי לימינו.

bottom of page