top of page

עומר סי ("מחוברים לחיים") הוא ד"ר קנוק, דרמה קומית אודות נוכל מבריק שהפך לרופא ויורש קליניקה באלפים הצרפתיים. לאכזבתו הוא מגלה שאוויר ההרים הצלול מעניק לתושבי הכפר בריאות מצוינת.
בנחישותו להתעשר, קנוק משכנע את אנשי הכפר שאדם בריא הוא למעשה חולה שאינו מודע למחלתו. כמומחה באומנות הפיתוי וההטעיה, הוא מאבחן את הפונים אליו כחולים במחלות - אמיתיות או מדומות והופך לסיפור הצלחה מעורר קנאה. 
דמות אפלה מהעבר ואהבתה של בת כפר יפהפייה עלולים להכשיל את הדוקטור בדרכו אל העושר הנכסף ולגרום לו להעריך את החיים מחדש.
 
 
בימוי ותסריט:  לוריין לוי 
צילום: עמנואל סוייר
שחקנים 
עומר סי, אנה ג'יררדו, אלכס לוץ 

צרפת 2017, 114 דקות
צרפתית תרגום לעברית ואנגלית

ד"ר קנוק

average rating is 3 out of 5

עומר סי ירומם את רוחכם

RTL

average rating is 3 out of 5

ומדיה מקסימה ומאירה, קאסט מדהים

Femme Actuelle

average rating is 3 out of 5

נפלא

Europe 1

average rating is 3 out of 5

הנאה צרופה! עומר סי בליהוק מושלם

Screendaily

average rating is 3 out of 5

מזמור לאושר

Telerama

bottom of page